Online Education

Gujarat Gyan Guru Online Quiz

Spread the love

Gujarat Gyan Guru Online Quiz Competition by government of Gujarat

Gujarat Gyan Guru Quiz has been organized in such a way that more than 3 lakh students can participate in this quiz.  In the first phase online quiz will be held at taluka-municipality / ward level, in the second phase at district-municipal level and in the third and final phase offline quiz will be held at state level.

દર અઠવાડિયે તાલુકા અને વોર્ડ કક્ષાના શાળા અને કોલેજ/યુનિવર્સીટી વિભાગને પ્રતિ સ્પર્ધક દીઠ ક્વિઝનો સમયગાળો 20 મિનીટનો અને ક્વીઝમાં 20 ક્વિઝ રહેશે. દરરોજ 250 ક્વિઝની ડિઝીટલ પુસ્તિકા સ્પર્ધકોને માર્ગદર્શિકા તરીકે ઓનલાઈન પ્રાપ્ત થશે. તે ઉપરાંત દર અઠવાડિયે તાલુકા અને વોર્ડ કક્ષાના, શાળા અને કોલેજ/યુનિવર્સીટી વિભાગનાં દસ-દસ વિજેતાઓ જાહેર કરવામાં આવશે.

ક્વિઝ માં ભાગ લેવા 7 જુલાઈ થી રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો.

અહીંથી કરો ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ નું રજીસ્ટ્રેશન 

અહીંથી વાચો ક્વિઝ વિશે નો ઓફિશ્યલ પરિપત્ર


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *